CICHOŃ


Znaczenie nazwiska

Nazwisko utworzono przyrostkiem -oń od nazwy osobowej Cichy,
ta od przymiotnika cichy:
1. niegłośny, nie wydający albo nie wywołujący głośnego dźwięku, hałasu,
2. małomówny, milczący,
3. pełen ciszy, zaciszny, pogrążony w ciszy,
4. spokojny, łagodny, potulny,
5. nieorozgłośny, skromny,
6. ukryty, tajony,
7. niefirmowy, ukryty,
8. nieżądany na giełdzie
(zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 321).
Cichoń (929 m n.p.m.) - szczyt górski w Beskidzie Wyspowym,
położony w tzw. paśmie Ostrej. Przez miejscową ludność nazywany był Tokoniem, co mogłoby wskazywać, że kiedyś odbywały tu swoje toki obecnie bardzo rzadkie głuszce.
Cichoń stanowi naturalną granicę między gminą Łukowica (miejscowość Młyńczyska) a gminą Słopnice.
Góra jest zalesiona, najwyżej podchodzą pola uprawne od strony południowo-zachodniej (osiedle Piechotówka należące do wsi Słopnice).
Ze ścieżki turystycznej prowadzącej górnym skrajem lasu ponad tymi polami uprawnymi rozległe widoki.
Widać (w kierunku od lewej strony): Gorc, Turbacz, Jasień, Krzystonów, pobliską Mogielicę i Łopień, a z tyłu za nimi Śnieżnicę.
W dolnych partiach występuje głównie buczyna karpacka, wyżej lasy iglaste z przewagą świerka i jodły.
Spływające z jego zboczy potoki są dopływami rzeki Słopniczanka i potoku Stara Wieś (zlewnia rzeki Łososiny), oraz potoków Jastrzębik i Zbludza (zlewnia Dunajca).

Na północnych zboczach Cichonia, nieco ponad polami uprawnymi wsi Stara Wieś leśna ścieżka dydaktyczna prowadząca przez znane z obfitości grzybów tereny (m.in. obfite wysypy rydzów).
Zaczyna się ona w lesie, przy drodze Limanowa - Kamienica estetycznie wykonanymi tablicami dydaktycznymi i prowadzi przez las przecinając koryto potoku Stara Wieś.
Po wyjściu z lasu na jego skraju biwak – ławki i stoły dla turystów.
Z biwaku widoki w kierunku północnym i zachodnim na Jabłoniec, Kamionną i Pasmo Łososińskie Jaworza i Sałasza.
Od biwaku można podejść w górę, skąd odsłaniają się widoki na południową stronę.Jeżeli znasz/masz jakieś inne znaczenia CICHOŃ napisz na maila.

POLECAM