Bogdan

Na podstawie Wikipedii

Bogdan, Bogudan, Bogodan, Bohdan, Bodan – imię męskie pochodzenia słowiańskiego.
Wywodzi się od wyrazów Bóg i dan (czyli dany), tak więc imię to można objaśnić jako "dany przez Boga".
Jest to jedyne imię w językach słowiańskich z elementem -dan, stąd niektórzy badacze przypuszczają, że zostało ono przyjęte przez Słowian od irańskich Scytów, gdzie istniało imię Bagadata mające to samo znaczenie. Także inne imiona słowiańskie ze składnikami Bogu- lub Bogo- (np. Bogumił czy Bogusław) mogą być słowiańskim naśladownictwem irańskich imion używanych w czasach od VI do IV wieku p.n.e., takich jak Bagafarna ("mający sławę od Boga").

Imię Bogdan może też być uznane za słowiański odpowiednik greckiego imienia Teodor oraz łacińskiego Deusdedit mających to samo znaczenie.

W językach ruskich począwszy od XIV wieku zaczęła się pojawiać postać Bohdan ze względu na wschodniosłowiańskie przejście głoski g w h, która stała się po jakimś czasie formą dominującą także na ziemiach polskich. Rodzima forma imienia Bogdan zaczęła być popularna począwszy od XIX wieku, od tego czasu jest zdecydowanie częściej wybierana.

Żeńskim odpowiednikiem tego imienia jest Bogdana.

Bogdan, Bohdan imieniny obchodzi: 6 lutego, 19 marca, 17 lipca, 10 sierpnia, 31 sierpnia, 2 września,
9 października, 8 listopada i 10 grudnia.

POLECAM